js333金沙娱乐平台

微波热能造模质料、装备及东西


36002
Egger flex/ 50热固化硅
胶软性耳模质料
硬度︰50 shore A
顏色︰通明粉红
重量:1千克

35900
Microflex-super
热固化硅胶特软耳模质料
硬度︰30 shore A
色彩︰通明粉红
1千克A + 100毫升B

34102

Varioflex-II通明半软耳
模液体
1公升


34100

Varioflex 半软耳模聚合粉
1千克


37511 37515 39400

冷凝软模亮瓶Nano
100毫升瓶裝
20毫升瓶裝连刷
热凝软模亮漆
100亳升瓶裝


39501

胶水,10


39700
混淆胶水
混淆Uniglue运用


64709
微波炉
供凝固软性硅膠耳模质料
 • 输出︰750W
 • 尺寸︰阔490 x 深350 x 下330 毫米
 • 內尺寸︰阔290 x 深280 x 下200 毫米
 • 重量︰21千克

 • 68300
  热气对流炉供凝固珍爱明漆
 • 输出︰1500W
 • 中尺寸︰阔405 x 深250 x 下320 毫米
 • 內尺寸︰阔310 x 深300 x 下220 毫米
 • 重量︰9.2千克
 • js333金沙娱乐平台
  64300 64706 64302 64304 64306

  压力凝固器
  泵器枪
  衰模底板
  薄膜 (500块)
  活门匙


  61400

  Egger SAB - 消弭有毒气体体系

 • 输出︰60W
 • 气流速度︰350m2/h
 • 尺寸︰阔340 x 深185 x 下360 毫米


 • 63210

  真空搅拌器


  63212 63213
  搅拌盛器
 • 250亳升
 • 500亳升

 • 68500
  电子秤

  47700 47900 47800
  混淆塑胶杯
 • 70毫升
 • 30毫升
 • 5毫升
 • 澳门金沙国际娱乐平台
  26100 26000
  混淆刮铲

 • 90901

  套环
  (供盒裝机软模用)

  js333金沙娱乐平台
  js333金沙娱乐平台
  www.2004873.com